ZAKŁADKI

Złota Księga

REGULAMIN

SZCZEGÓLNEGO MOTYWOWANIA UCZNIÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W STANOMINIE

§ 1

1. Szkoła może udzielić uczniowi specjalnego wyróżnienia za wyniki w nauce.

§ 2

1. Ustanawia się następujące indywidualne wyróżnienia dla uczniów kończących Szkołę  Podstawową i Gimnazjum z wyróżnieniemem:

a) „Najlepszy absolwent Szkoły Podstawowej w Stanominie” - dla uczniów kończących szkołę podstawową,

b) „Najlepszy absolwent Gimnazjum w Stanominie” - dla uczniów kończących gimnazjum,

c) Wpis do „Złotej Księgi Szkoły Podstawowej w Stanominie”- dla uczniów szkoły podstawowej,

d) Wpis do „Złotej Księgi Gimnazjum w Stanominie” - dla uczniów gimnazjum.

2. Tytuł najlepszego absolwenta otrzymuje uczeń, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, uzyskał najwyższą ocenę z zachowania, a jego średnia ocen jest najwyższa wśród absolwentów.

3. W przypadku takich samych najwyższych średnich ocen, tytuł najlepszego absolwenta przyznaje się równorzędnie kilku osobom.

§ 3

1. Wpisanie ucznia do „Złotej Księgi” jest szczególną formą wyróżnienia.

2. Wpis do „Złotej Księgi” otrzymują również uczniowie:

a) Szkoły Podstawowej, którzy na świadectwie osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,

b) Gimnazjum, którzy na świadectwie osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania .

§ 4

1. Wyróżnienia przyznaje się zakończenie roku szkolnego.

2. Na radzie klasyfikacyjnej wychowawcy typują uczniów do wyróżnień zgodnie z regulaminem.

§ 5

1. Informacja o przyznaniu wyróżnień podawana jest do publicznej wiadomości poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej szkoły listy wyróżnionych uczniów.

 

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W STANOMINIE Z DNIA 22 CZERWCA 2015 ROKU

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Stanominie
    Szkoła Podstawowa w Stanominie
    Stanomino 30
    78-200 Białogard

    Dyrektor Szkoły - mgr inż. Krzysztof Skrzycki
  • 94 311 2282

Galeria zdjęć