ZAKŁADKI

Patron Szkoły Podstawowej w Stanominie

ZASADY WYBORU PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STANOMINIE

1.Prawo do wyboru patrona szkoły mają uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Stanominie.

2.Wybór patrona szkoły następuję  w drodze tajnego głosowania jednego z trzech wybranych  wcześniej kandydatów.

3. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na karcie głosowania.

4.Tremin głosowania 07-09.01.2019 r.

5.Za organizację, przebieg głosowania, liczenie głosów, przygotowanie protokołu z wyboru oraz poinformowanie o wynikach odpowiada Komisja Wyborcza.

6. Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów na patrona szkoły 11.01.2019 r.

7.Wyniki wyborów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia oraz na profilu szkolnym na Facebooku.

8.W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów, o wyborze patrona decyduje Komisja Wyborcza w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem uczniowskim.

9.Karty do głosowania dla rodziców zostaną przekazane przez uczniów.

10.W przypadku, gdy rodzic posiada więcej niż 1 liczbę dzieci przysługuje mu 1 głos.

11.Urna do głosowania będzie wystawiona na korytarzu szkolnym w dniach  07-09.01.2018 r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Stanominie
    Szkoła Podstawowa w Stanominie
    Stanomino 30
    78-200 Białogard

    Dyrektor Szkoły - mgr inż. Krzysztof Skrzycki
  • 94 311 2282

Galeria zdjęć