ZAKŁADKI

Zarząd Rady Rodziców - Rok Szkolny 2018/2019 Ważne terminy-Rok Szkolny 2018/2019 Bezpieczeństwo w Internecie

Dla rodziców

Ważne terminy-Rok Szkolny 2018/2019

Ważne terminy-Rok Szkolny 2018/2019

1. Organizacja roku szkolnego 2018/2019

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

03 września 2018 r.

2.

Semestr  I

03.09.2018 r. - 27 stycznia 2019 r.

3.

Semestr II

28.01.2019 r. – 21.06.2019 r.

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018 r. - 31.12.2018 r.

5.

Ferie zimowe

28.01.2019 r. - 10.02.2019 r.

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.2019 r. -  23.04.2019 r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21.06.2019 r.

8.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

9.

Próbny egzamin gimnazjalny. 

Próbny egzamin ósmoklasisty.

grudzień 2018 – styczeń 2019

10.

Egzamin gimnazjalny

10 kwietnia 2019 r.    -  część humanistyczna 

11 kwietnia 2019 r. – część matematyczno – przyrodnicza   

12 kwietnia 2019 r.  –  część z języka obcego nowożytnego     

 

                                                       -  

11.

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 r.    -  język polski

16 kwietnia 2019 r. – matematyka  

17 kwietnia 2019 r.  –  język  obcy  nowożytny            

 

                                               

 

2.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

02.11.2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

12.04.2019 r. 

Egzamin gimnazjalny kl.III - część z języka obcego nowożytnego                                   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

17.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty - część z języka obcego nowożytnego  

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

02.05.2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

31.05.2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (Dzień Dziecka).

 


3.  Terminy klasyfikacji

1.

Ostateczne wystawianie ocen za I semestr

18.01.2019 r.

2.

Posiedzenie klasyfikacyjne śródroczne Rady Pedagogicznej

22.01.2019 r.

3.

Wpisanie przewidywanych ocen rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania (Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów)

29.05.2019 r.

4.

Ostateczne wystawianie ocen rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych i zachowania

06.06.2019 r.

6.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

13.06.2019 r.

 

4. Spotkania z rodzicami

13 września 2018 r.(czwartek)

Godz. 1600-1700

Zebranie ogólne z rodzicami, spotkania  

z wychowawcami klas

18 października 2018 r. (czwartek)

Godz. 1600-1700 

Dzień otwarty (indywidualne konsultacje,

osiągnięcia edukacyjne i zachowanie

uczniów)

15 listopada 2018 r. (czwartek)

Godz. 1600-1700

Dzień otwarty (indywidualne konsultacje,

osiągnięcia edukacyjne i zachowanie

uczniów)

13 grudnia 2018 r. (czwartek)

 Godz. 1600-1700

Dzień otwarty (indywidualne konsultacje,

osiągnięcia edukacyjne i zachowanie

uczniów)

24 stycznia 2019 r. (czwartek)

Godz. 1600-1700

Spotkanie z wychowawcami,

poinformowanie o wynikach klasyfikacji

śródrocznej

07 marca 2019 r. (czwartek)

Godz. 1600-1700

Dzień otwarty (indywidualne konsultacje,

osiągnięcia edukacyjne i zachowanie

uczniów)

25 kwietnia 2019 r. (czwartek)

Godz. 1600-1700

Dzień otwarty (indywidualne konsultacje,

osiągnięcia edukacyjne i zachowanie

uczniów)

30 maja 2019 r. (czwartek)

 Godz. 1600-1730

Spotkanie z wychowawcami klas. Informacja o wynikach edukacyjnych i zachowaniu uczniów przed klasyfikacją

roczną

Indywidualne konsultacje z nauczycielami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Stanominie
    Szkoła Podstawowa w Stanominie
    Stanomino 30
    78-200 Białogard

    Dyrektor Szkoły - mgr inż. Krzysztof Skrzycki
  • 94 311 2282

Galeria zdjęć