ZAKŁADKI

Dokumenty szkoły

Szkoła Podstawowa - Zestaw podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W STANOMINIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasa I 

1.Religia „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” (nowa wersja) +  ćwiczenia.  Wyd. WAM Kraków – Ks.W.Kubik .                  Nr dopuszczenia  AZ-11-01/10-KR-1/11 – podręcznik kupują rodzice.

2.Język angielski+ ćwiczenia “- "Bugs Team 1". Wyd. Macmillan.-uczniowie otrzymają darmowy podręcznik                  i ćwiczenia zakupione przez szkołę.

3.„Edukacja wczesnoszkolna- "Szkolni przyjaciele". Wyd. WSiP uczniowie otrzymają darmowe podreczniki    w szkole.

4.Ćwiczenia "Szkolni przyjaciele". – wyd. WSiP – uczniowie otrzymają darmowe ćwiczenia zakupione przez szkołę.

 Klasa II

1.Religia –„Kochamy Pana Jezusa” (nowa podstawa) – podręcznik + ćwiczenia ,wyd. WAM Kraków. Nr dopuszczenia AZ-12-01/10-KR-1/12 - kupują rodzice.

 1. Język angielski – “Bugs Team 2 “ Wyd. Macmillan -uczniowie otrzymają darmowy podręcznik i ćwiczenia  zakupione przez szkołę.

3.„Nasza szkoła”.uczniowie otrzymają darmowy podręcznik przygotowany przez MEN w szkole.

4.Ćwiczenia - "Szkolni przyjaciele- wyd. WSiP – uczniowie otrzymają darmowe ćwiczenia zakupione przez szkołę.

Klasa III

1.Religia –„ Przyjmujemy Pana Jezusa” –Podręcznik + ćwiczenia -  wyd. WAM Kraków .Ks.W.Kubik    Nr dopuszczenia  AZ-13-01/10-KR-14/13 -  podręcznik kupują rodzice.

 1. Język angielski – “New English Adventure 3. + ćwiczenia “-uczniowie otrzymają darmowy podręcznik  zakupiony przez szkołę.
 2. „Nasza szkoła”.uczniowie otrzymają darmowy podręcznik przygotowany przez MEN w szkole.
 3. Ćwiczenia z pomysłem. Części 1-4 + Ćwiczenia z pomysłem Matematyka. Cześći 1-4”- wyd. WSiP – uczniowie otrzymają darmowe ćwiczenia zakupione przez szkołę.

   klasa IV

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

Uwagi

Język polski

„Nowe słowa na start".  

+ ćwiczenia

 

A.Klimowicz, M.Derlukiewicz

Nowa Era

907/1/2017

 

 

Uczniowie otrzymają darmowe podręczniki                i ćwiczenia ze szkoły

Historia

„Wczoraj i dziś".         

+ ćwiczenia

 

 

B.Olszewska, W.Surdyk-Fertsch, G.Wojciechowski

Nowa Era

 

877/1/2017

Język angielski

English Class A1

+ćwiczenia

 

S.Zervas, C.Bright

Pearson

840/1/2017

Matematyka

 

Matematyka wokół nas.

+ćwiczenia

 

H.Lewicka, M.Kowalczyk

WSiP

787/1/2017

Przyroda

 

Tajemnice przyrody.

 

 

M.Marko-Worłowska

Nowa Era

863/2017

Muzyka

Lekcja muzyki.

 

M.Gromek, G.Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka

 

„Do dzieła!”

J.Lukas, K.Opak:

Nowa Era

903/1/2017

Informatyka

 

Lubię to.

M.Kęska

Nowa Era

847/2017

Technika

 

Jak to działa?

 

L.Łabecki, M.Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Religia

 

Zaproszeni przez Boga.

+ ćwiczenia

 

Ks.Z.Marek

WAMKraków

AZ-21-01/10-KR-2/12

Podręcznik kupują uczniowie

   klasa V

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

Uwagi

 

Język polski

„Nowe słowa na start".

 + ćwiczenia

 

A.Klimowicz M.Derlukiewicz

Nowa Era

 

Uczniowie otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia w szkole

Historia

„Wczoraj i dziś."

 

G.Wojciechowski

Nowa Era

877/2/2017

Język angielski

 

English Class A1+.

+ ćwiczenia

 

J.Croxford, G.Fruen

Pearson

 

 

840/2/2018

Matematyka

Matematyka wokół nas.

+  ćwiczenia

 

H.Lewicka M.Kowalczyk

WSiP

787/2/2017

Biologia

„Puls życia.”

 +  ćwiczenia   

 

M.Sęktas J.Stawarz

Nowa Era

 

844/1/2018

Plastyka

„Do dzieła!”

J.Lukas, K.Onak

Nowa Era

903/2/2017

Muzyka

ILekcja muzyki.

M.Gromek, G.Kilbach

Nowa Era

852/2/2017

Informatyka

 

Lubię to.

M.Kęska

Nowa Era

4847/2/2018

Geografia Planeta nowa. F.Szlajfer Z.Zaniewicz Nowa Era 906/1/2018
Technika

 

 

Jak to działa?

L.Łabecki

M.Łabecka

Nowa Era

295/2/2018

Religia

 

„Obdarowani przez Boga” (nowa wersja) + ćwiczenia

 

Z.Marek

WAM

AZ-22-01/10-KR-5/13

Podręcznik kupują uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

  klasa VI

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

Uwagi

Język polski

„Między nami”

  + ćwiczenia

 

A.Łuczak

A.Murdzek

GWO

445/3/2014/2016

 

Uczniowie otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia w szkole

Historia i społeczeństwo

 

My i historia.

+ćwiczenia

 

W.Surdyk – Fertsch

B.Olszewska

Nowa Era

369/3/2013/2016

Język angielski

 

‘Discover English 3”

+ zeszyt ćwiczeń

 

Jane Wildman

Pearson

402/4/2011/2015

Matematyka

 

Matematyka z pomysłem

+ ćwiczenia (I cz)

B.Dubiecka-Kruk, P.Piskorski

WSiP

687/4/2016

Przyroda

Na tropach przyrody

   

 

M.Braun

W.Grajkowski

M.Więckowski

Nowa Era

 

 

554/3/2014/2015

Muzyka

 

I gra muzyka. (kl.4-6). – kontynuacja podręcznika

 

M.Gromek

G.Kilbach

Nowa Era

569/2012/2015

Zajęcia komputerowe

 

Lekcje z komputerem.

 

W.Jochemczyk

WSiP

453/2014/2016

Religia

podręcznik i ćwiczenia kupują uczniowie

Przemienieni przez Boga. (nowa wersja) + ćwiczenia

Z.Marek

WAM

AZ-23-01/10-KR-1/14

Zajęcia techniczne

Technika na co dzień.

Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda

WSiP

496/2,3/2012/2015

Plastyka

Do dzieła. !

J.Lukas

K.Onak

Nowa Era

326/3/2011/2015

 

 

 

klasa VII

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

Uwagi

Język polski

 

Nowe słowa na start.

+ćwiczenia

 

J.Kościerzyńska, M.Chmiel, M.Szulc

Nowa Era

907/4/2017

Uczniowie otrzymają darmowe podręczniki i ćwiczenia ze szkoły

 

Historia

 

Wczoraj i dziś.

+ćwiczenia

 

S.Roszak, A.Łaszkiewicz, J.Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

Język angielski

 

English Class A2+

+ćwiczenia

 

B.Hastings, S.McKinley, A.Tkacz

Pearson

840/4/2017

Język niemiecki

 

Meine Deutschtour.

+ćwiczenia

 

E.Kościelniak-Walewska

Nowa Era

838/1/2017

Matematyka

 

Matematyka wokół nas.

 

A.Drążek

E.Duvnjak

WSiP

787/4/2017

Biologia

 

Puls życia.

+ ćwiczenia

M.Jefimow

Nowa Era

844/4/2017

Chemia

 

Chemia nowej ery.

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

Nowa Era

785/1/2017

Fizyka

 

Świat fizyki.

B.Sagnowska, M.Rozenbajgier

WSiP

821/1/2017

Geografia

 

Planeta Nowa.

R.Makarz M.Szubert

Nowa Era

906/3/2017w

Muzyka

 

Lekcja muzyki.

M.Gromek, G.Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

 Plastyka

 

Do dzieła!

M.Ipczyńska,

N.Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2017

Informatyka

 

Lubie to.

G.Koba

Nowa Era

847/4/2017

Religia

 

Szukam was.

Ks.W.Kubik (red.)

WAM Kraków

AZ-31-01/10-KR-1/11

Podręcznik kupują uczniowie

 

Klasa VIII

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr w wykazie MEN

Uwagi

Język polski

 

Nowe słowa na start.

+ ćwiczenia

J.Kościerzyńska

M.Chmiel

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie otrzymają darmowe podręczniki

i ćwiczenia

w szkole

Historia

 

Wczoraj i dziś.

R.Śniegoicki

A.Zielińska

Nowa Era

877/5/2017

 Wiedza

 o społeczeństwie

Dziś i jutro.

+ ćwiczenia

I.Janicka

A.Janicki

Nowa Era

874/2017

Język angielski

 

English Class B1.

+ćwiczenia

C.Barraclongk

S.Gaynor

Pearson

840/5/2017

Język niemiecki

 

Meine Deutschtour.

+ ćwiczenia

E.Kościelniak-Walewska

Nowa Era

838/2/2018

Matematyka

 

Matematyka wokół nas.

A.Drążek

E.Duvnjak

WSiP

787/5/2017

Biologia

 

Puls życia.

B.Sągin

A.Boczarowski

Nowa Era

844/3/2018

Chemia

 

Chemia nowej ery.

J.Kulawik, T.Kulawik, M.Litwin

Nowa Era

785/2/2018

Fizyka

 

Świat fizyki.

B.Sagnowska

M.Rozenbajgier

WSiP

821/2/2018

Geografia

 

Planeta Nowa.

T.Rachwał

D.Szczypiński

Nowa Era

906/4/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Żyję i działam bezpiecznie.

J.Słoma

Nowa Era

846/2017

Informatyka

 

Lubię to.

G.Koba

Nowa Era

847/5/2018

Religia

 

Jestem z wami.

Z.Marek

WAM Kraków

Az-32-01/10-KR-3/12

Podręcznik kupują uczniowie

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Stanominie
  Szkoła Podstawowa w Stanominie
  Stanomino 30
  78-200 Białogard

  Dyrektor Szkoły - mgr inż. Krzysztof Skrzycki
 • 94 311 2282

Galeria zdjęć